Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Przylep w dniu 12 września 2023 roku o godz. 18.00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-30 15:05:30 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep na dzień 12 wrzesień 2023 r. godz. 18:00 w Remizie Strażackiej ul Przylep-Strażacka.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Uchwalenie wniosku w sprawie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2024.
  2. Zmiana wniosku uchwalonego do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga. W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym porządkiem obrad.
   
Sołtys Sołectwa Przylep
/-/ Mieczysław Momot