ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Stary Kisielin w dniu 22 czerwca 2021 r. godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-09 12:10:55 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Stary Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stary Kisielin na dzień 22 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 na placu zabaw przy OSP ul. Stary Kisielin-Św. Floriana.
 
Proponowany porządek zebrania: 
  1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2020. 
  2. Rozdysponowanie środków finansowych na rok 2021 na realizację zadań statutowych sołectwa. 
  3. Sprawy różne. 
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad. 
 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.