ˆ

Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami

Szczegóły informacji

Odpowiedź na zapytanie radnego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie organizacji sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-08 09:36:48 przez Paweł Wawryk

Załączniki