ˆ

Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami

Szczegóły informacji

Odpowiedź na interpelację radnej z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie oczyszczania chodnika wzdłuż ul. Łężyca-Odrzańska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-22 12:03:08 przez Paweł Wawryk

Załączniki