ˆ

Rada Dzielnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład Rady Dzielnicy Nowe Miasto - kadencja 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Agnieszka Kozakiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
 2. Klaudia Baranowska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
   
 3. Dorota Bojar
 4. Sylwia Brońska
 5. Sebastian Jagiełowicz
 6. Anna Jankowska
 7. Marek Karwacki
 8. Grzegorz Krystians
 9. Michał Lubojański
 10. Janina Mała
 11. Mieczysław Momot
 12. Roman Rekut
 13. Ireneusz Rypson
 14. Damian Sarnecki
 15. Krzysztof Sroczyński
 16. Jerzy Szczepski
 17. Paweł Towpik
 18. Andrzej Wąsik
 19. Krzysztof Wołczyński
 20. Jerzy Żetecki