ˆ

Rada Dzielnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład Rady Dzielnicy Nowe Miasto - kadencja 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Zenon Rabęda – Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto
 2. Agnieszka Kozakiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
 3. Klaudia Baranowska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
   
 4. Dorota Bojar
 5. Sylwia Brońska
 6. Sebastian Jagiełowicz
 7. Anna Jankowska
 8. Marek Karwacki
 9. Grzegorz Krystians
 10. Michał Lubojański
 11. Janina Mała
 12. Mieczysław Momot
 13. Roman Rekut
 14. Ireneusz Rypson
 15. Damian Sarnecki
 16. Krzysztof Sroczyński
 17. Jerzy Szczepski
 18. Paweł Towpik
 19. Andrzej Wąsik
 20. Krzysztof Wołczyński
 21. Jerzy Żetecki