ˆ

Rada Dzielnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład Rady Dzielnicy Nowe Miasto - kadencja 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Jerzy Żetecki – Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto
 2. Agnieszka Kozakiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
 3. Klaudia Baranowska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Nowe Miasto
   
 4. Dorota Bojar
 5. Sylwia Brońska
 6. Sebastian Jagiełowicz
 7. Anna Jankowska
 8. Marek Karwacki
 9. Krystyna Koperska
 10. Grzegorz Krystians
 11. Michał Lubojański
 12. Janina Mała
 13. Mieczysław Momot
 14. Roman Rekut
 15. Ireneusz Rypson
 16. Damian Sarnecki
 17. Krzysztof Sroczyński
 18. Jerzy Szczepski
 19. Paweł Towpik
 20. Andrzej Wąsik
 21. Krzysztof Wołczyński