ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIV.123.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIV.122.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIV.121.2016
Status
Uchylony
Lp: 804
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula
Nr aktu prawnego
XIV.120.2016
Status
Zmieniony
Lp: 805
Data podjęcia
2016-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIV.119.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Nr aktu prawnego
XIII.118.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Nr aktu prawnego
XIII.117.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIII.116.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
Stanowisko w sprawie projektu uchwały dotyczących zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
2
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2016-01-14
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Jany
Nr aktu prawnego
XII.115.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji