Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

IV sesja Rady Dzielnicy 22 maja 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-19 08:24:17 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 22 maja  2015 r. na godzinę 14.00. Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów  uchwał (stanowisk) i podjęcie  uchwał (stanowisk) w sprawach:
  1. opinii o projekcie  uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
  2. opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jarogniewice,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla,
  8. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula,
  9. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice,
  10. zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Drzonków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.