Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Jeleniów w dniu 24 września 2023 roku o godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-31 14:14:05 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Jeleniów zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Jeleniów na dzień 24 wrzesień 2023 r. godz. 18:00
w świetlicy ul. Jeleniów 26A.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych, przyznanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.
  2. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2024.Uchwalenie wniosku – kwota 27 999,98 zł.
  3. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
SOŁTYS SOŁECTWA JELENIÓW
/-/ Michał Kata