Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

II sesja Rady Dzielnicy 17 kwietnia 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-16 12:02:32 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia Zielona Góra 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 17 kwietnia 2015 r. na godzinę 15.00. Obrady odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Akapit nr - brak tytułu

Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.    
4. Rozpatrzenie projektów uchwal (stanowisk) i podjęcie uchwał (stanowisk) w sprawach:
  1/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.