ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:23 Edycja elementu informacja Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Drzonków obejmującego działkę oznaczoną numerem ewid: 411/4 Paweł Wawryk

Zmiany z dnia: 2021-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:26:58 Edycja elementu informacja Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Kisielińskiej Paweł Wawryk
12:11:52 Edycja elementu informacja Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra dla terenu położonego w obrębie Ochla Paweł Wawryk

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:13 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Jarogniewice w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 Paweł Wawryk
09:24:59 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 Paweł Wawryk
09:24:25 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada w dniu 10 sierpnia 2021 r.o godz. 18:00 Paweł Wawryk
09:23:53 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Barcikowice w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 Paweł Wawryk
09:19:47 elementu informacja Wykaz dzielnicowych z rejonu Dzielnicy Nowe Miasto wraz z numerami telefonów - status archiwalny Paweł Wawryk
09:19:07 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada w dniu 10 sierpnia 2021 r. godz. 18:00 Paweł Wawryk
09:18:51 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada w dniu 10 sierpnia 2021 r. godz. 18:00 Paweł Wawryk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony