ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Stary Kisielin w dniu 10 grudnia 2018 r. godz. 17.00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 10:28:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Stary Kisielin zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stary Kisielin na dzień 10 grudnia 2018 r. godz. 17.00 w Zielonogórskim Ośrodku Kultury Filia Stary Kisielin ul. Stary Kisielin-Pionierów Lub. 53.
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Przesunięcie środków finansowych z „bonusa ministerialnego” na dokończenie realizacji zadania: budowy drogi ul. Stary Kisielin-Dojazdowa.
 2. Sprawy różne.
 
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Zawiadomienie o II zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 12 grudnia 2018 r., godz. 14.00.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 14:17:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12 grudnia 2018 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów trzech poprzednich sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • 1) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania;
  • 2) opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • 3) o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki;
  • 4) powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego;
  • 5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Zawiadomienie o pierwszej zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 26 listopada 2018 r., godz. 15.00.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 15:18:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się pierwsza zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych przez Przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Ochla w dniu 28 listopada 2018 r. godz. 18.00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 10:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 28 listopada 2018 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg wewnętrznych ul. Ochla-Stamma i przyległe” na nazwę „Dokumentacja budowlana i budowa drogi” ul. Ochla-Stamma i przyległe w Zielonej Górze.
 2. Sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy w dniu 15 listopada 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 10:13:53

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Barcikowice w dniu 9 listopada 2018 r. godz. 17.00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 08:16:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barcikowice zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Barcikowice na dzień 9 listopada 2018 r. godz. 17.00 w świetlicy w sołectwie Barcikowice
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Zmiany w zakresie rozdysponowania środków funduszu integracyjnego.
 2. Sprawy różne.
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
 

Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy w dniu 23 października 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-15 10:38:45

Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy w dniu 17 września 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 14:24:09

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu