ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra – Dzielnica Nowe Miasto

Akapit nr 1 - brak tytułu

Więcej informacji na temat planów zagospodarowania przestrzennego udzieli Państwu Biuro Urbanistyki i Planowania.
 
Numeracja z rejestru planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Tytuł planu
(kliknij na tytuł, by zobaczyć szczegóły)
Data uchwalenia  Data ogłoszenia Uwagi
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Ochli przy drodze na Kiełpin Uchwała nr XVIII/19/96
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz. Urz. Woj. Ziel.
Nr 13, poz. 131
z dnia 5 sierpnia 1996 r.
 
5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXX/29/97
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 14 listopada 1997 r.
Dz. Urz. Woj. Ziel.
Nr 20, poz. 207
z dnia 17 grudnia 1997 r.
 
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr IV/1/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 lutego 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 8, poz. 44
z dnia 10 marca 1999 r.
plan uchylony w części Uchwałami: nr XXXV.282.2013  oraz nr LXI.453.2014
9. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra w miejscowości Jeleniów Uchwała nr VI/26/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 marca 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 19, poz. 117
z dnia 12 lipca 1999 r.
 
10. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego w Drzonkowie Uchwała nr X/49/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 5 października 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 38, poz. 421
z dnia 1 grudnia 1999 r.
 
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla we wsi Łężyca Uchwała nr XI/56/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 16 listopada 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 3, poz. 34
z dnia 7 lutego 2000 r.
 
12. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łężyca Uchwała nr XI/57/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 16 listopada 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 3, poz. 35
z dnia 7 lutego 2000 r.
 
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Sucha Uchwała nr XII/63/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 3, poz. 36
z dnia 7 lutego 2000 r.
 
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Kisielińskiej Uchwała nr XV/8/2000
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 18, poz. 160
z dnia 28 lipca 2000 r.
 
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula - Drzonków Uchwała nr XVII/17/2000
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 19, poz. 184
z dnia 3 sierpnia 2000 r.
 
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XIX/36/00
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 31 października 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 4, poz. 40
z dnia 9 marca 2001 r.
 
18. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXV/4/2001
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 15, poz. 176
z dnia 28 maja 2001 r.
 
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXV/5/01
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 15, poz. 177
z dnia 28 maja 2001 r.
 
23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przylep Uchwała nr XXVIII/17/01
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 106, poz. 765
z dnia 30 października 2001 r.
 
30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębach: Jany i Zawada dotycząca trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Uchwała nr XXXVI/1/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 lutego 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 32, poz. 403
z dnia 15 marca 2002 r.
 
33. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra Uchwała nr XLIII/30/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 3 września 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 100, poz. 1228
z dnia 30 października 2002 r.
 
35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębie Krępa dotycząca trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Uchwała nr XLIV/33/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 10 października 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 105, poz. 1284
z dnia 18 listopada 2002 r.
 
38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębie Zawada Uchwała nr X/35/03
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 59, poz. 956
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
 
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Kisielin Gmina Zielona Góra Uchwała nr XII/47/03
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 11 września 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 99, poz. 1398
z dnia 8 grudnia 2003 r.
plan uchylony w części uchwałą
nr XXVI.210.2012
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Przylep obejmujący działki oznaczone Nr ewid.: 795, 523, 525/2 Uchwała nr V/55/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 1 marca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 36, poz. 581
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
 
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia w gminie Zielona Góra Uchwała nr VI/59/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 marca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 59, poz. 881
z dnia 13 czerwca 2007 r.
 
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska Uchwała nr IX/79/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 19 czerwca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 80, poz. 1138
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
plan uchylony w części uchwałą
nr XXX.240.2013
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Drzonków obejmującego działkę oznaczoną numerem ewid: 411/4 Uchwała nr XXIV/185/08
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 października 2008 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 135, poz. 2145
z dnia 18 grudnia 2008 r.
 
59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin Uchwała nr XXX/238/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 88, poz. 1189
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
 
60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Racula i obrębie Sucha Uchwała nr XXX/237/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 92, poz. 1251
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
 
71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego  Uchwała nr XLVI/373/2010
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 94, poz. 1368
z dnia 1 października 2010 r.
 
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra dla terenu położonego w obrębie Ochla Uchwała nr IX.75.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 75, poz. 1404
z dnia 8 lipca 2011 r.
 
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Nowy Kisielin Uchwała nr IX.73.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 80, poz. 1515
z dnia 20 lipca 2011 r.
 
83. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stary Kisielin gmina Zielona Góra Uchwała nr XXVI.210.2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 października 2012 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 2118
z dnia 8 listopada 2012 r.
 
87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Drzonków Uchwała nr XXX.240.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 1 marca 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 776
z dnia 13 marca 2013 r.
plan uchylony w części wyrokiem WSA II SA/GO 581/13 (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 290 z dnia 9 lutego 2016 r.)
93. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr XXXV.282.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 1657
z dnia 3 lipca 2013 r.
 
101. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr LXI.453.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 listopada 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 2311
z dnia 5 grudnia 2014 r.
 
102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Przylep Uchwała nr LXI.455.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 listopada 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus.
poz. 2312
z dnia 5 grudnia 2014 r.
 

Nawigacja między stronami listy informacji