ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Ochla w dniu 28 listopada 2018 r. godz. 18.00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 10:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Ochla zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochla na dzień 28 listopada 2018 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg wewnętrznych ul. Ochla-Stamma i przyległe” na nazwę „Dokumentacja budowlana i budowa drogi” ul. Ochla-Stamma i przyległe w Zielonej Górze.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Informacja Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 listopada 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonymi na dzień 18 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 08:47:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 38 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto.(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) Prezydent Miasta Zielona Góra powiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonych na dzień 18 listopada 2018 r.
 
Spis wyborców jest udostępniany w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Grottgera 7, pok. 21 (II piętro) na pisemny wniosek wyborcy do dnia 16 listopada 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30-16.00; wtorek-czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-15.00.
 

Wykaz dzielnicowych z rejonu Dzielnicy Nowe Miasto wraz z numerami telefonów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-15 13:02:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzielnicowy
Dzielnica nr
Nr telefonu
Rejon
sierż. szt. Wojciech Kołpaczek
Dzielnica nr 33
519-534-626
Przylep, Łężyca, Krępa
sierż. szt. Tomasz Leszczuk
Dzielnica nr 34
519-534-714
Stary Kisielin, Racula, Drzonków
podkom. Marek Zabłocki
Dzielnica nr 35
519-534-779
Ochla, Jeleniów, Kiełpin, Jarogniewice, Zatonie, Barcikowice, Marzęcin, Sucha, Ługowo
mł. asp. Arkadiusz Goszczyński
Dzielnica nr 36
519-534-164
Zawada, Jany, Stożne, Nowy Kisielin
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu