ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 listopada 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonymi na dzień 18 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 08:47:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 38 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto.(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) Prezydent Miasta Zielona Góra powiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonych na dzień 18 listopada 2018 r.
 
Spis wyborców jest udostępniany w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Grottgera 7, pok. 21 (II piętro) na pisemny wniosek wyborcy do dnia 16 listopada 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30-16.00; wtorek-czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-15.00.
 

Zawiadomienie Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 24 października 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczej w wyborach do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonych na dzień 18 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 09:35:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie  § 3 ust. 2 zarządzenia nr 1054.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad doboru członków komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Nowe Miasto Miejski Komisarz Wyborczy informuje, że w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) godz. 900 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, pok. 204 (I piętro) odbędzie się losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Zwołanie pierwszego posiedzenia Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 08:41:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie pkt 5 Wytycznych Miejskiego Komisarza Wyborczego, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 8.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wytycznych określających tryb pracy dzielnicowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonych na dzień 18 listopada 2018 r. zwołuję pierwsze posiedzenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze, które odbędzie się 8 października 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (pok. 204).
 
Porządek pierwszego posiedzenia:
  1. Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy oraz obowiązki i uprawnienia członków Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.
  2. Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o składzie i dyżurach pełnionych przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Zielonej Górze.
  3. Ustalenie działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 

Zawiadomienie Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 4 października 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu dzielnicowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Dzielnicy Nowe Miasto zarządzonych na dzień 18 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-04 08:10:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia nr 1054.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad doboru członków komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Nowe Miasto Miejski Komisarz Wyborczy informuje, że w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) godz. 900 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (pok. 204) odbędzie się losowanie składu osobowego dzielnicowej komisji wyborczej.
 
 
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu