ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Fundusz sołecki na rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-14 10:25:39 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 09:29:18 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) wysokość środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018 przypadający na poszczególne sołectwa, przedstawia się jak niżej:
 
Lp.
Nazwa sołectwa
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2018
1.
Barcikowice
19 815,56 zł 
2.
Drzonków
48 806,80 zł 
3.
Jany
30 797,09 zł 
4.
Jarogniewice
25 672,38 zł 
5.
Jeleniów
19 278,69 zł 
6.
Kiełpin
18 693,00 zł 
7.
Krępa
43 438,05 zł 
8.
Łężyca
48 806,80 zł 
9.
Ługowo
17 277,61 zł 
10.
Nowy Kisielin
48 806,80 zł 
11.
Ochla
48 806,80 zł 
12.
Przylep
48 806,80 zł 
13.
Racula
48 806,80 zł 
14.
Stary Kisielin
48 806,80 zł 
15.
Sucha
33 335,04 zł 
16.
Zatonie
46 220,04 zł 
17.
Zawada
48 806,80 zł 
 
 
Środki funduszu, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 5 ust. 1-4 tej ustawy warunkiem przyznania środków finansowych jest złożenie przez Sołtysa wniosku do Prezydenta Miasta Zielona Góra w nie przekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.
Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
na obszarze sołectwa w roku 2018 wraz z uzasadnieniem oraz przewidywanym kosztem ich realizacji.
Prawo uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu, zwołanemu i przeprowadzonemu zgodnie z przepisami statutu sołectwa. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na realizację ustalonych zadań należy złożyć w Urzędzie Miasta Zielona Góra budynek przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (Biuro Dzielnicy - pok. 207).
Pytania dotyczące funduszu sołeckiego należy kierować pod adres:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dzielnica Nowe Miasto
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Wawryk Data wytworzenia informacji: 2017-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kierownik Biura Dzielnicy Urszula Zamiatała Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 10:25:39
Wprowadził informację do BIP: Paweł Wawryk Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 09:29:18
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Wawryk Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 11:55:25
Artykuł był wyświetlony: 968 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra