ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XV Sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto - 18 marca 2016 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-10 08:08:54 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 18 marca 2016 r. na godzinę 13.30. Obrady sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 

Akapit nr - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Waldemara Michałowskiego o funkcjonowaniu jednostek OSP w powiecie Zielona Góra.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie uchwał (stanowisk) w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2016 roku – druk nr 135;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze – druk nr 136;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin – druk nr 137;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jeleniów – druk nr 138;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice – druk nr 139;
  • zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep – druk nr 140;
  • zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 141;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 142;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w graniach administracyjnych miasta Zielona Góra – druk nr 143;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zatonie – druk nr 144;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zatonie – druk nr 145;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska  i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze – druk nr 146.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
 
 
« powrót do poprzedniej strony