Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych
Nr aktu prawnego
XXII.186.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XXII.185.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2016-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie wskazania przedstawiciela Dzielnicy Nowe Miasto do udziału w komisjach konkursowych
Nr aktu prawnego
XXI.184.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2016-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.183.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIX.182.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.181.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 8 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.180.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.179.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 779
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 7 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.178.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr 7 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.177.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji