Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada w dniu 15 września 2020 r. godz. 17:45

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-31 09:50:21 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zawadazwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Zawada na dzień 15 września 2020 r. godz. 17.45 na tarasie szkolnym (wejście od strony bloków), ul. Zawada-Szkolna.
 
Proponowany porządek zebrania: 
  1. Przyjęcie rozwiązań w sprawie dysponowania środkami do dyspozycji sołectwa na rok 2020 – w związku z epidemią koronawirusa.
  2. Zmiana zakresu części przedsięwzięcia w ramach środków Funduszu Sołeckiego przyznanych na rok 2020.
  3. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2021. Uchwalenie wniosku.
  4. Sprawy różne.   
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.00 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą.