Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Barcikowice w dniu 14 września 2020 r. godz. 17:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-31 13:47:59 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barcikowice zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Barcikowice na dzień 14 września 2020 r. godz. 17.00 w świetlicy przy ul. Barcikowice 15A.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2021. Uchwalenie wniosku.
  2. Sprawy różne.
 
Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad. 
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.