Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w sołectwie Krępa w dniu 12 września 2023 roku o godz. 18:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-31 14:09:44 przez Paweł Wawryk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Krępa zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Krępa na dzień 12 września 2023 r. godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Krępa-Odrzańska.
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2024.
  2. Zmiana zadań uchwalonych do realizacji w ramach środków finansowych funduszu statutowego na rok 2023.
  3. Sprawy różne.   
 
Uwaga: W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.  
 
SOŁTYS SOŁECTWA KRĘPA
/-/ Tadeusz Budrewicz