Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XV Sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto - 18 marca 2016 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-10 08:08:54 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1 59) zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień  18 marca 2016 r. na godzinę 13.30. Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Waldemara Michałowskiego o funkcjonowaniu jednostek OSP w powiecie Zielona Góra.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie uchwał (stanowisk) w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2016 roku – druk nr 135,
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze – druk nr 136,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin – druk nr 137,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jeleniów – druk nr 138,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice – druk nr 139,
  • zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep – druk nr 140,
  • zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 141,
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywania pojazdu usuniętego z drogi  oraz  wysokości kosztów powstałych w razie  odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 142,
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w graniach administracyjnych miasta Zielona Góra – druk nr 143,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zatonie – druk nr 144,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zatonie – druk nr 145,
  • opinii o projekcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska  i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze – druk nr 146.  
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.