ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

II sesja Rady Dzielnicy 17 kwietnia 2015 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-16 12:02:32 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 uchwały Nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia Zielona Góra 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1 59) zwołuję sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 17 kwietnia 2015 r. na godzinę 15.00. Obrady odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Akapit nr - brak tytułu

Porządek Obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej  sesji.    
4. Rozpatrzenie projektów  uchwal (stanowisk)  i podjęcie  (uchwał) w sprawach:
  1/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto wskutek pisemnego   
   zrzeczenia się
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne