ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra – Dzielnica Nowe Miasto

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-02 10:40:25 przez Paweł Wawryk

Akapit nr - brak tytułu

Numeracja z rejestru planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Tytuł planu
(kliknij na tytuł, by zobaczyć szczegóły)
Data uchwalenia  Data ogłoszenia Uwagi
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Ochli przy drodze na Kiełpin Uchwała nr XVIII/19/96
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 13, poz. 131 z dnia 5 sierpnia 1996 r.  
5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXX/29/97
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 14 listopada 1997 r.
Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 20, poz. 207 z dnia 17 grudnia 1997 r.  
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr IV/1/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 lutego 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 8, poz. 44 z 10 marca 1999 r. plan uchylony w części Uchwałami:
nr XXXV.282.2013 z  26.06.2013 r.
nr LXI.453.2014 z  28.11.2014 r.
9. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra w miejscowości Jeleniów Uchwała nr VI/26/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 marca 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 19, poz. 117 z 12 lipca 1999 r.  
10. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego w Drzonkowie Uchwała nr X/49/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 5 października 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 38, poz. 421 z 1 grudnia 1999 r.  
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla we wsi Łężyca Uchwała nr XI/56/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 16 listopada 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 3, poz. 34 z 7 lutego 2000 r.  
12. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łężyca Uchwała nr XI/57/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 16 listopada 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 3, poz. 35 z 7 lutego 2000 r.  
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Sucha Uchwała nr XII/63/99
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 17 grudnia 1999 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 3, poz. 36 z 7 lutego 2000 r.  
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Kisielińskiej Uchwała nr XV/8/2000
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 18, poz. 160 z 28 lipca 2000 r.  
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula - Drzonków Uchwała nr XVII/17/2000
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 19, poz. 184 z 3 sierpnia 2000 r.  
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XIX/36/00
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 31 października 2000 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 4, poz. 40 z 9 marca 2001 r.  
18. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXV/4/2001
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 15, poz. 176 z 28 maja 2001 r.  
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racula – Drzonków Uchwała nr XXV/5/01
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 15, poz. 177 z 28 maja 2001 r.  
23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przylep Uchwała nr XXVIII/17/01
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2001 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 106, poz. 765 z 30 października 2001 r.  
30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębach: Jany i Zawada dotycząca trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Uchwała nr XXXVI/1/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 lutego 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 32, poz. 403 z 15 marca 2002 r.  
33. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra Uchwała nr XLIII/30/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 3 września 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 100, poz. 1228 z 30 października 2002 r.  
35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębie Krępa dotycząca trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Uchwała nr XLIV/33/02
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 10 października 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 105, poz. 1284 z 18 listopada 2002 r.  
38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra w obrębie Zawada Uchwała nr X/35/03
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 59, poz. 956 z 25 sierpnia 2003 r.  
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Kisielin Gmina Zielona Góra Uchwała nr XII/47/03
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 11 września 2003 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 99, poz. 1398 z  8 grudnia 2003 r. plan uchylony w części uchwałą
nr XXVI.210.2012 z 26.10.2012 r.
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Przylep obejmujący działki oznaczone Nr ewid.:795, 523, 525/2 Uchwała nr V/55/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 1 marca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 36, poz. 581 z  16 kwietnia 2007 r.  
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia w gminie Zielona Góra Uchwała nr VI/59/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 marca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 59, poz. 881 z  13 czerwca 2007 r.  
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska Uchwała nr IX/79/07
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 19 czerwca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 80, poz. 1138 z 2 sierpnia 2007 r. plan uchylony w części uchwałą
nr XXX.240.2013 z 01.03.2013 r.
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Drzonków obejmującego działkę oznaczoną numerem ewid: 411/4 Uchwała nr XXIV/185/08
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 października 2008 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 135, poz. 2145 z 18 grudnia 2008 r.  
59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin Uchwała nr XXX/238/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 88, poz. 1189 z 7 sierpnia 2009 r.  
60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Racula i obrębie Sucha Uchwała nr XXX/237/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 92, poz. 1251 z 13 sierpnia 2009 r.  
71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego  Uchwała nr XLVI/373/2010
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 94, poz. 1368 z 1 października 2010 r.  
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra dla terenu położonego w obrębie Ochla Uchwała nr IX.75.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 75, poz. 1404 z 8 lipca 2011 r.  
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Nowy Kisielin Uchwała nr IX.73.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 80, poz. 1515 z 20 lipca 2011 r.  
83. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stary Kisielin gmina Zielona Góra Uchwała nr XXVI.210.2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 października 2012 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2118 z 8 listopada 2012 r.  
87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Drzonków Uchwała nr XXX.240.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 1 marca 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 776 z 13 marca 2013 r. plan uchylony w części wyrokiem WSA II SA/GO 581/13 (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 290 z 9 lutego 2016 r.)
93. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr XXXV.282.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1657 z 3 lipca 2013 r.  
101. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy Uchwała nr LXI.453.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 listopada 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2311 z 5 grudnia 2014 r.  
102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Przylep Uchwała nr LXI.455.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 listopada 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2312 z 5 grudnia 2014 r.  
« powrót do poprzedniej strony