ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy w dniu 17 lutego 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17 lutego 2017 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze;
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
 
 

XX nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto - 28 lipca 2016 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1 59) zwołuję XX nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 28 lipca 2016 r. na godzinę 14:00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 

Nawigacja między stronami listy informacji