ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w pierwszej połowie 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do § 108 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) ustala się terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na I półrocze roku 2016:
14 STYCZNIA
12 LUTEGO
18 MARCA
15 KWIETNIA
20 MAJA
17 CZERWCA

XII sesja Rady Dzielnicy 14 stycznia 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, która odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. Początek obrad godzina 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 

XI sesja Rady Dzielnicy 16 grudnia 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu  Dzielnicy Nowe  Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 grudnia 2015 r. na godzinę 14.00.
Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

X sesja Rady Dzielnicy 16 listopada 2015 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 16 listopada  2015 r. – godz. 16.00.
Obrady sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Konsultacje statutów sołectw

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie uchwalenia Statutów sołectw.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r. w formie wnoszenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Statutu sołectwa.
Projekt statutu sołectwa udostępniony jest:
 • u Sołtysa;
 • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/.
Uwagi należy składać pisemnie:
 • w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 207;
 • za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska, na adres: e-mail: .
Wnosząc uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą, np.: Konsultacje – projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa..
 
O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji odnajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem http://bip.zielonagora.pl/.
 
 

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy 8 czerwca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 109 ust.1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.159) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dzień 8 czerwca 2015 r. na godzinę 15.45. Obrady Sesji odbędą się w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie  uchwał (stanowisk) w sprawach:
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra,
  • opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
 4. Zamknięcie obrad.

Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na 2015 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 108 ust. 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159), terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto na rok 2015 przedstawia się jak niżej:
 • 22 maja
 • 19 czerwca
 • 14 sierpnia
 • 18 września
 • 16 października
 • 13 listopada
 • 18 grudnia
 
 

Nawigacja między stronami listy informacji