ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2016-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVI.146.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2016-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVI.145.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2016-04-15
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie
Nr aktu prawnego
XVI.144.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XV.143.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
Nr aktu prawnego
XV.142.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XV.141.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada
Nr aktu prawnego
XV.140.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Zatonie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zatonie
Nr aktu prawnego
XV.139.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XV.138.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2016-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XV.137.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji