Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 411
Data podjęcia
2016-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXVI.214.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 412
Data podjęcia
2016-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXVI.213.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 413
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXV.212.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 414
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXV.211.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 415
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXV.210.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 416
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep
Nr aktu prawnego
XXV.209.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 417
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XXV.208.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 418
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXV.207.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 419
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXV.206.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 420
Data podjęcia
2016-10-14
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin
Nr aktu prawnego
XXV.205.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji