Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 431
Data podjęcia
2016-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
Nr aktu prawnego
XXIII.194.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.193.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.192.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXII.191.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Jeleniów
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jeleniów
Nr aktu prawnego
XXII.190.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 436
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.189.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XXII.188.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXII.187.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych
Nr aktu prawnego
XXII.186.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2016-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XXII.185.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji