ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji
Nr aktu prawnego
IV.52.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
IV.51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
IV.50.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
IV.49.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Nr aktu prawnego
III.48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
Nr aktu prawnego
III.47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
III.46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
III.45.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
III.44.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-01-25
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
III.43.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji