ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXV.263.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXV.262.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.261.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.260.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Zielona Góra na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXXV.259.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXXV.258.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin
Nr aktu prawnego
XXXV.257.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
Nr aktu prawnego
XXXIV.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.254.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji