ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXX.233.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Nr aktu prawnego
XXX.232.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
XXX.231.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXX.230.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX.229.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX.228.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXIX.227.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+
Nr aktu prawnego
XXIX.226.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XXIX.225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX.224.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji