ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Nr aktu prawnego
XXXVII.268.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.267.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nr aktu prawnego
XXXVII.266.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXVI.265.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV.264.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXV.263.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXV.262.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.261.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.260.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Zielona Góra na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXXV.259.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji