ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVII.323.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada
Nr aktu prawnego
XLVII.322.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
Nr aktu prawnego
XLVII.321.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr aktu prawnego
XLVI.320.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Nr aktu prawnego
XLVI.319.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI.318.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół
Nr aktu prawnego
XLV.317.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLV.316.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLV.315.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór
Nr aktu prawnego
XLV.314.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji