ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXXVIII.273.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu oświatowo-sportowego w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVII.272.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVII.271.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Kiełpin
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze (ul. Kiełpin-Gościnna, ul. Kiełpin-Rodzinna, ul. Kiełpin-Znajoma, ul. Kiełpin-Życzliwa)
Nr aktu prawnego
XXXVII.270.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Wygodna)
Nr aktu prawnego
XXXVII.269.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Nr aktu prawnego
XXXVII.268.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.267.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nr aktu prawnego
XXXVII.266.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXVI.265.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV.264.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji