ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej
Nr aktu prawnego
XLIV.306.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra 65+
Nr aktu prawnego
XLIV.305.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIV.304.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań
Nr aktu prawnego
XLIII.303.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XLIII.302.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XLIII.301.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Beztroska)
Nr aktu prawnego
XLII.300.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Bakaliowa)
Nr aktu prawnego
XLII.299.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLII.298.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLII.297.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji