ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra (z gminą Czerwieńsk)
Nr aktu prawnego
LVII.371.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
Nr aktu prawnego
LVII.370.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LVII.369.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LVII.368.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LVII.367.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LVI.366.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Przylep-Sezamkowa)
Nr aktu prawnego
LV.365.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LV.364.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
LV.363.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LV.362.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji