ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin
Nr aktu prawnego
XXXV.257.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”
Nr aktu prawnego
XXXIV.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.254.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Krępa
Nr aktu prawnego
XXXIV.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXIV.252.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin
Nr aktu prawnego
XXXIII.251.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.250.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
Nr aktu prawnego
XXXIII.249.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.248.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji