ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XVI.149.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XVI.148.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały o ograniczeniu konsultacji w sprawie zmiany granic miasta do mieszkańców sołectw objętych zmianą
Nr aktu prawnego
XVI.147.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XVI.146.2020
Status
Zmieniony
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XV.145.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji
Nr aktu prawnego
XV.144.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XV.143.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XV.142.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV.141.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
XV.140.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji