ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.267.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla
Nr aktu prawnego
XXXVII.266.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXVI.265.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV.264.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXV.263.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXV.262.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.261.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXV.260.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Zielona Góra na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXXV.259.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXXV.258.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji