ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łężyca-Architektów w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLV.316.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLV.315.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zabór
Nr aktu prawnego
XLV.314.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada
Nr aktu prawnego
XLV.313.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Jarogniewice
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jarogniewice
Nr aktu prawnego
XLV.312.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
XLIV.311.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XLIV.310.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze)
Nr aktu prawnego
XLIV.309.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w sołectwach Zatonie i Sucha w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLIV.308.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XLIV.307.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji