ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.178.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.177.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.176.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca- Różana w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.175.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie zmian i uchylenia uchwał opiniujących propozycje strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIX.174.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.171.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
Nr aktu prawnego
XIX.170.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.169.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji