ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zakończenia programu polityki zdrowotnej: „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2023-2024”
Nr aktu prawnego
LXII.403.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXII.402.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju miasta Zielona Góra na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
LXII.401.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXII.400.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
Nr aktu prawnego
LXII.399.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępstwa od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
LXII.398.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
LXII.397.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów
Nr aktu prawnego
LXII.396.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXII.395.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Zatonie
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXI.394.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji