ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań
Nr aktu prawnego
XLIII.303.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XLIII.302.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XLIII.301.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Beztroska)
Nr aktu prawnego
XLII.300.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Bakaliowa)
Nr aktu prawnego
XLII.299.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLII.298.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLII.297.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.296.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.295.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zawada
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zawada w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLI.294.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji