ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.248.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.247.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ochla-Żagańska w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIII.246.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
Nr aktu prawnego
XXXIII.245.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, określenia ich przedmiotu działania oraz zadań
Nr aktu prawnego
XXXII.244.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XXXII.243.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XXXII.242.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XXXII.241.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XXXII.240.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
XXXII.239.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji