ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.169.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIX.168.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.167.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.166.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Ochla-Sadowa i ul.Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.165.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.164.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.163.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX.162.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Racula
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVIII.161.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVIII.160.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji