ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
Nr aktu prawnego
XXIX.221.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
Nr aktu prawnego
XXVIII.220.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Ochla
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXVII.219.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXVII.218.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVII.217.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXVII.216.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXVI.215.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
XXVI.214.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XXV.213.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV.212.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji