ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXV.208.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6
Nr aktu prawnego
XXV.207.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXV.206.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wyznaczeniu aglomeracji Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXII.205.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców
Nr aktu prawnego
XXIII.204.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII.203.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XXIII.202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XXIII.201.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep
Nr aktu prawnego
XXIII.200.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXII.199.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji