ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXXII.487.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXII.486.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXXII.485.2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie negatywnej opinii projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego w zakresie terenu dotyczącego miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXXI.484.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXXI.483.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Podstawowej Filialnej o strukturze organizacyjnej klas I-III
Nr aktu prawnego
LXXI.482.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona
Nr aktu prawnego
LXXI.481.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
LXXI.480.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Nr aktu prawnego
LXXI.479.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawieszenia przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXI.478.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji