ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Krępa
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LV.364.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
LV.363.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LV.362.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Nr aktu prawnego
LIV.361.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zarządzenia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu
Nr aktu prawnego
LIV.360.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie zarządzenia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Zielonej Góry, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu
Nr aktu prawnego
LIV.359.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LIV.358.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
LIV.357.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LIV.356.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
LIV.355.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji