ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-18 Ochla w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości V.73.2019 Obowiązujący
2 2019-03-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku V.72.2019 Obowiązujący
3 2019-03-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra V.71.2019 Obowiązujący
4 2019-03-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń V.70.2019 Obowiązujący
5 2019-03-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie warunków, form zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół V.69.2019 Obowiązujący
6 2019-03-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania V.68.2019 Obowiązujący
7 2019-03-18 Ochla w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze V.67.2019 Obowiązujący
8 2019-03-18 Ochla w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze V.66.2019 Obowiązujący
9 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wyna IV.65.2019 Obowiązujący
10 2019-02-18 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra IV.64.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra