Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji partnerskiej współpracy z gminą Neuhausen/Spree (Niemcy)
Nr aktu prawnego
IX.107.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Sucha
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sucha w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX.106.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep
Nr aktu prawnego
IX.105.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep
Nr aktu prawnego
IX.104.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX.103.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX.102.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
IX.101.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
IX.100.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Nowy Kisielin
Nr aktu prawnego
IX.99.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
VIII.98.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji