ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze XLI.361.2017 Obowiązujący
2 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze XLI.360.2017 Obowiązujący
3 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra XLI.359.2017 Obowiązujący
4 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XLI.358.2017 Obowiązujący
5 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2018 XLI.357.2017 Obowiązujący
6 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019 XLI.356.2017 Obowiązujący
7 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLI.355.2017 Obowiązujący
8 2017-12-11 Jany zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany XLI.354.2017 Obowiązujący
9 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra XLI.353.2017 Obowiązujący
10 2017-12-11 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze XLI.352.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra