ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-12 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego II.21.2018 Obowiązujący
2 2018-12-12 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej II.20.2018 Obowiązujący
3 2018-12-12 Drzonków w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości II.19.2018 Obowiązujący
4 2018-12-12 Przylep w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości II.18.2018 Obowiązujący
5 2018-12-12 Ochla zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla II.17.2018 Obowiązujący
6 2018-12-12 Stary Kisielin w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin II.16.2018 Obowiązujący
7 2018-12-12 Stary Kisielin zmieniająca uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin II.15.2018 Obowiązujący
8 2018-12-12 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra II.14.2018 Obowiązujący
9 2018-12-12 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 II.13.2018 Obowiązujący
10 2018-12-12 Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania II.12.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra