Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzielnica Nowe Miasto - Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępstwa od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
LXII.398.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
LXII.397.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów
Nr aktu prawnego
LXII.396.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
LXII.395.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Zatonie
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXI.394.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Przylep
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI.392.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI.391.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Barcikowice
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Barcikowice w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI.390.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI.389.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Nowy Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Nowy Kisielin-Świerkowa w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LXI.388.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji