ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Drzonków
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska
Nr aktu prawnego
XX.180.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Stary Kisielin
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.179.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.178.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jany w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.177.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca-Różana w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.176.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łężyca-Kwiatowa i ul. Łężyca- Różana w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX.175.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Łężyca
Tytuł aktu
w sprawie zmian i uchylenia uchwał opiniujących propozycje strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Łężyca
Nr aktu prawnego
XIX.174.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Jany
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany
Nr aktu prawnego
XIX.172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Dzielnicy
Tytuł aktu
opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XIX.171.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji